Svatební zvyky a tradice

Svatební rituály a zvyky

Některé svatební zvyky pochází z předkřesťanského období. Co nám dnes připadá originální nebo vtipné, mělo tenkrát hluboký smysl a bylo bráno naprosto vážně.
 
Rituály měly:

 • garantovat štěstí a hodně dětí
 • ochraňovat před nemocí, hladem
 • zabránit smrti dítěte, hádce, nedostatečné lásce a nenávisti
 • chránit před zlými duchy, kteří byli příčinou veškerého trápení

Zvyky měly spíš symbolický charakter. Dokumentovaly například ztrátu panenství a začátek nové životní etapy. Někdy to byla i skrytá výzva novomanželům – držet pospolu v dobách zlých i dobrých. Ne každý zvyk se hodí k napodobení. Některé však mohou slavnost oživit a dodat jí tu správnou atmosféru a připomenout dávné tradice.
 

Svatební tradice

 • Zvací koláčky

Podle tradice se pečou několik týdnů před svatbou. Rozdávají se příbuzným, přátelům a sousedům a jsou zároveň pozvánkou na svatební hostinu. Koláčky, které mohou mít 3-4 různé náplně, jsou považovány za vizitku kuchařského umění hospodyně. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvyk nejen hezký, ale také velmi chutný, nehrozí pravděpodobně jeho zapomenutí.

 • Loučení se svobodou

V tradičním pojetí probíhalo tak, že se v předvečer svatby v ženichově a nevěstině domě sešli svobodní přátelé a vrstevníci snoubenců, kteří připravovali výzdobu na svatební den, zejména zdobili svatební májky. Přitom se notně popíjelo, zpívalo, tančilo a veselilo. Loučení se svobodou se těší velké oblibě i dnes. Tradičně dnes nevěsta „zapíjí svobodu“ v kruhu svých kamarádek, a ženich naopak se svými kamarády. Určitě nedoporučujeme loučení se svobodou uskutečňovat den před svatbou. Lepší je dát si několika denní odstup.

 • Námluvy

V minulých stoletích začínala v Českých zemích příprava svatby námluvami. Ty dojednával družba. Společně s ním přišli ženich a jeho otec do domu nevěsty, kde se dojednalo nevěstino věno a majetek, který přinese do manželství ženich. Pokud se otcové ženicha a nevěsty nedohodli, z námluv sešlo, což bylo provázeno vznikem zarputilé nevraživosti obou rodin, jak to ostatně barvitě popisují některá klasická díla české literatury. V dnešní době se námluvy, nebo jinak žádost o ruku, uskutečňují v kruhu rodinném. Můžete to udělat např. v den oznámení o sňatku rodičům, hodí se drobný dárek, požádání o ruku dcery, poděkování za výchovu, domluvit podrobnosti o tom jak a kde svatba bude probíhat.

 • Spolek svobodných

Svobodní přátelé mužského pohlaví zatarasí tyčemi, řetězy, hedvábnými stuhami nebo prkny cestu snoubencům do kostela. Tyto překážky odstraní teprve tehdy, až ženich zaplatí za nevěstu výkupné. Tento zvyk symbolizuje rozloučení nevěsty s dosavadním domovem, bezstarostným mládím a začátek nového života. Někdy si musí novomanželé vykoupit cestu společně. To potom platí jako výzva ke společnému překonávání všech životních překážek.

 • Tanec se závojem

Kolem půlnoci si nevěsta sundá závoj a se zavázanýma očima začíná tančit. Svobodné přítelkyně tančí kolem ní. Nevěsta se pokouší jednu z nich chytit a nasadit jí závoj. Pověra praví, že ta, která je polapena, bude příští nevěstou.

 • Naběračkový tanec

Nakonec se všichni hosté ozbrojí hrnci a pokličkami a pochodují za zpěvu a rámusení domem nebo bytem novopečených manželů, aby tak definitivně zapudili zlé duchy. Dnes moderní obdobu tohoto zvyku můžete novomanželům připravit, když použijete svázané prázdné plechovky, které se přivážou novomanželům na konec auta, ( po vzoru JUST MARRIED) kdy rámus splní tentýž účel.

 • Nasazení čepce novomanželce

Večer před svatební nocí družičky nevěstě sejmuly věnec a nasadily čepec. Ta jej dvakrát shodila na znamení lítosti nad ztracenou svobodou, ale potřetí si ho již ponechala. Věnec byl přitom považován za symbol panenství a svobody, čepec symbolizoval počestnost a důstojnost vdané paní. Tato symbolika se hojně vyskytuje ještě v literatuře minulého století. V dnešní době již nejsou běžné „nevinné“ nevěsty. Přesto se nevzdávejte možnosti, si ještě užívat s kamarádkami. Hezký čas s přítelkyněmi si můžete užít např. při přípravách (výběr svatebních šatů, nebo výroba svatebních dekorací) a vždy milý může být i čas společného líčení, česání v den svatby i na zkoušce před svatbou.

 • Krmení polévkou

Podobně jako v případě rozbíjení talířů mělo společné pojídání polévky novomanželi z jednoho talíře na svatební hostině symbolizovat jejich spolupráci. Druhý význam, který je snad ještě podstatnější, je symbol onoho společného rodinného krajíce, z něhož je nutno si brát a dávat rovným dílem. Právě pro tuto ušlechtilou symboliku je uvedený svatební zvyk dodnes velmi rozšířen. Jelikož i v rodinném životě se někdy objeví něco, nebo někdo, kdo manželům může škodit, tento zvyk se může obohatit o děravou lžíci. Se kterou si ale novomanželé i tak poradí, a vše zlé překonají.

 • Zkouška ženicha

Na prahu nevěstina domu měl ženich někdy přichystaný špalek se sekerou a láhev vína. Chopil-li se sekery, bylo to dobré znamení: bude z něj dobrý hospodář. Ale rozhodli-li se pro láhev vína, nevěstilo to nic dobrého: bude z něj opilec.

 • Zkouška nevěsty

Při prvním vkročení do ženichova domu měla nevěsta připravenu v místnosti metlu, kterou musela hbitě zamést a postavit ji opět na místo. Dávala tím najevo, že chce být dobrou hospodyní. V dnešní době, v případě že novomanželé již čekají miminko, můžete Zkusit budoucí rodiče – připraví se větší panenka- miminko, které musí společnými silami přebalit, zkuste plenku naplnit hořčicí, či čokoládou, zábava bude zaručena.

 • Zasypávání rýží

Aby bylo novomanželům dopřáno hojně potomků, jsou zasypáni po obřadu rýží, v některých oblastech také konfetami, oříšky nebo rozinkami, někdy i bonbony. Stejný význam má i jiný zvyk: během svatební hostiny je nevěstě posazeno na klín malé dítě.

 • Rozsypávání květin

Neteře snoubenců nebo dcery jejich přátel jdou v čele svatebního průvodu do kostela a rozhazují kolem květiny. Toto je rovněž původem pohanský zvyk. Květiny měly přilákat bohyni plodnosti.

 • Svatební špalír

Přátelé novomanželů vytvoří uličku, kterou musí oba projít. Přitom se jim v tom snaží všemožně zabránit, ale nenásilně. Symbolický význam: překonávání manželství v nesnázích.

 • Zatahování

Ženichovi kamarádi napnou po skončení obřadu před východem z kostela provaz, ozdobený květy, stuhami, ale i např. vypitými lahvemi, a dovolí novomanželům pokračovat v cestě, jen když se ženich vyplatí. Tímto způsobem se ženich vykupuje ze svých mladických hříchů.

 • Přenášení přes práh

Proč přenáší ženich nevěstu přes práh jejich společného domova? Prý proto, aby přelstil zlé duchy, kteří číhají pod prahem a hlídají dům. Jiným významem je symbolický začátek nového života.

 • Únos nevěsty

Symbolizuje dívčino odloučení od rodičů a přechod k novému životnímu společenství. V pokročilé hodině, kdy se už hostina schyluje ke konci, unesou přátelé novomanželů nevěstu. Pokud ji ženich nenajde, musí zaplatit výkupné. Pozor: akce by se měla každopádně časově ohraničit, aby ostatní hosté dlouhé hodiny nečekali na nevěstin návrat a nakonec se nedočkali. To by jim určitě náladu nezlepšilo.

 • Družičky

Jsou ještě svobodné dívky, které doprovázejí nevěstu do kostela. I tento zvyk měl svůj význam: duchové, kteří chtějí nevěstě uškodit, si ji mají splést s některou z družiček. Aby se to podařilo, musí mít družičky na sobě šaty velmi podobné nevěstiným.

 • Rozbíjení talířů

Tento zvyk měl kořeny hned ve dvou pověrách: že střepy přinášejí štěstí a že společným zametáním novomanželé prokáží vůli spolupracovat a jejich manželství pak bude harmonické. Rozbíjení talířů je vděčnou součástí svatebních zvyklostí dodnes.